De raadsvergadering van Woensdag 15 februari


Via de volgende link kom je bij de actuele onderwerpen van Woensdag 15 februari. Vanavond is er door onze partij vergaderd en hebben de onderwerpen bekeken die behandeld gaan worden.

Het speelgoedmuseum


Nadat er moties zijn aangenomen, dreigt de waarde daarvan ongeloofwaardig te worden. Wij zijn er van overtuigd dat de nieuwe directeur Deventer Verhaal, zijn ontevredenheid kleur zal willen geven t.a.v. de twee, door de raad gekozen, locaties. Aangezien de twijfels over de gang van zaken overeind blijven, hebben wij de volgende vragen:   Wat zou Read More

Snelheidsverhoging Siemelinksweg nu te duur


De gemeente heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van het verhogen van  de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur.  Op basis van de nu geldende wetten en regels levert dat te veel problemen op. Vanwege de kosten, zeker 2,4 miljoen euro, ziet de gemeente voorlopig af van de snelheidsverhoging. Geluid De gemeente heeft onderzocht wat Read More

Gehele oppositie Deventer roept op tot uitstel behandeling Voorjaarsota.


Geacht presidium, De afgelopen maanden hebben we bij meerdere gelegenheden onze zorg geuit dat de gedachtewisseling tussen raad en samenleving over de voorjaarsnota teveel in het gedrang gaat komen. Door de werkwijze die bij het maken van de voorjaarsnota is gevolgd, kan die gedachtewisseling pas vanaf deze week beginnen. Het gevaar bestaat dat de democratische Read More

Persbericht reactie: DeventerNu ten aanzien van de Voorjaarsnota.


Het college van burgemeester en wethouders Gemeente Deventer 01-06-2016 Geacht college, Na het lezen van de VJN, komt de fractie van DeventerNu tot de volgende conclusie. Wij zouden toch wel behoorlijk de tijd willen hebben om met de partners van de stad en de bevolking te kunnen praten over de plannen en ambities van dit Read More

Wel of niet profileren?


Bijna alle politieke partijen laten u graag weten wat ze allemaal doen. Dan kunt u op de website, Facebook en de Pers zien wat ze gedaan hebben of waar ze mee bezig zijn. DeventerNu doet dat bewust niet altijd. Het resultaat is voor ons belangrijker dan de profilering. Op de Welle waren verkeersmaatregelen genomen die Read More

Motie na getreuzel college


DeventerNu wil snelheid Siemelinksweg snel omhoog. Er moet vaart gemaakt worden met de verhoging van de maximumsnelheid op de Siemelinksweg in Deventer. Daar dringt DeventerNu op aan. De fractie dient een motie in nadat het college tot twee keer toe niets van zich heeft laten horen over de voortgang van de plannen. In maart 2015 Read More

Motie Siemelinksweg


70 km op de Siemelinksweg? We dienen mede in. Hier vind je de raadsmededeling…